Tips och exempel

Återvinning

Wellpapp, Glas, Metall, Organiskt, Restavfall

Lagring

Byggmaterial, Trädgårdsmaterial, Skadedjurssäkra!

Foder

Hö, Halm, Ensilage, Säd, Kross, Kraftfoder

Ordning och Reda!

Reservdelar, Skrot, Plast, Brännbart

Miljöstation

En liten station med två 140 L kärl.

Tömning

På långa frontgafflar går det bra att transportera flera kärl till tömning.